Fondiloend

Kalli Vallavalitsus (LIIDETUD f. 4584) - EAA.5053
LIIDETUD f. 4584, vt. avastusakt nr.1 04.01.1973