Fondiloend

Tartu õhtukeskkool - EAA.V-482
Tartu Kaugõppekeskkool 1959-1987; Tartu Õhtukeskkool 1987-1997