Fondiloend

Viljandi 4. sõjaväehobuste jaoskonna juhataja (LIIDETUD f. 4901) - EAA.4040
LIIDETUD f. 4901, vt. avastusakt nr.4040/1 06.10.1966