Fondiloend

Põllutööministeeriumi Voliniku Abi Kiievi Kubermangus V. V. Kozakevitš (ÜLEANTUD!) - EAA.2444
lahtine materjal ÜLEANTUD: Ukraina NSV Siseministeeriumi Arhiivide Peavalitsus; vt. üleandmisakt nr.75 07.12.1948