Fondiloend

K/ü "Looduse" Käsikirjade Kogu LIIDETUD f. 2435 - EAA.2243
hiljem 1968.a. üleantud ORKA-sse vt. fondi nr.2435 andmeid!