Fondiloend

Kukruse Mõisa pitsatite jäljendite Kogu LIIDETUD f. 2069 - EAA.2070
LIIDETUD: f. 2069, vt. teatis 30.12.1950