Fondiloend

Tartu Eesti rätsepmeistrite Ühisus LIIDETUD f. 1835 - EAA.1712
LIIDETUD f. 1835 ja hiljem 1980.a. üleantud ORKA-sse