Fondiloend

Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühenduse Piknurme Osakond [Tartumaal] ÜLEANTUD! - EAA.1479
ÜLEANTUD: Riiklik Tartu ja Tartumaa Arhiiv, vt. üleandmisakt nr.31 19.11.1947