Fondiloend

Elva Tööliste Abiandmise Selts (ÜLEANTUD!) - EAA.600
ÜLEANTUD: Tartu Linnaarhiiv, vt. üleandmisakt nr.7 19.11.1947