Fondiloend

Kursi Õpetajate Kutseühisus (ÜLEANTUD!) - EAA.598
ÜLEANTUD: Tartu Linnaarhiiv, vt. üleandmisakt nr.5 19.11.1947