Fondiloend

Torma Põllumeeste Selts (ÜLEANTUD!) - EAA.276
ÜLEANTUD: Tartu Linnaarhiiv, vt. üleandmisakt nr.1 19.11.1947