Fondiloend

Läänemere Tuletornide ja Lootside Direktsioon (ÜLEANTUD!) - EAA.89
ÜLEANTUD: NSV Liidu Riiklik Sõjamerelaevastiku Keskarhiiv f. 970, vt. üleandmisakt nr.6 1964.a.