Fondiloend

2. Tagavara Kindluse Suurtükiväe Polgu Staap. (ÜLEANTUD!) - EAA.83
ÜLEANTUD: NSV Liidu Riiklik Sõjamerelaevastiku Keskarhiiv f. 949 vt. üleandmisakt nr. 57 1960.a.