Fondiloend

NSV Liidu Ülemnõukogu valimiskomisjonid Tartu linnas - EAA.T-976