Fondiloend

NSV Liidu Ülemnõukogu valimiskomisjonid Elva rajoonis - EAA.T-974