Fondiloend

NSV Liidu Ülemnõukogu valimiskomisjonid Tartu rajoonis - EAA.T-973