Fondiloend

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Kallaste Rajooni Volinik Eesti NSV-s - EAA.T-506