Fondiloend

Erika Eisenshmidt, loodusteaduste õpetaja, seltsitegelane - EAA.T-1038
Эрика Эйзеншмидт

Ajalugu

Teised nimekujud: Eisenšmidt, 1931–1941 Amos.
Loodusteaduste õpetaja, seltsitegelane (10.02.1912 Tartu – 23.08.1987 Tartu). A: Edgar Johannes Amos. *Elmar Einasto õde.
Õppis 1919–1929 Tartu linna tütarlastegümnaasiumis (vt *Tartu II gümnaasium). 1937. a täiendas ennast Rootsi rahvusvahelises rahvaülikoolis. 1950. a omandas Rakvere õpetajate seminaris eksternina algkooliõpetaja kutse. 1951–1955 õppis kaugõppes Tartu Õpetajate Instituudis ja 1958–1961 Tartu Kaugõppe Pedagoogilises Instituudis.
1945–1948 töötas Urvaste valla Koigo algkoolis, 1948–1950 Visula algkoolis, 1950–1953 Tartu rajooni Reola 7-klassilises koolis, 1953–1956 Rõngu 7-klassilises koolis; 1956–1974 Tartu pedagoogilise kooli õppejõud.
Antsla-Restu Maanaiste Seltsi asutaja ja 1933–1944 selle esinaine. Eesti NSV teeneline õpetaja.

Materjal

Elulookirjeldus ja ankeet (1972); Reola 7-klassilise kooli õpilaste nimekiri ja 01.04.1952 koostatud akt kooli internaadi kassa ning kassadokumentide üleandmise kohta; juhendid (1966), tööplaanid (1967–1968) ja aruanded (1966); aineprogrammid (1977); õppevahendid loodusõpetuse õpetamiseks (1977); loodusõpetuse kontrolltööde küsimused (1977); tunnikonspektid (1977); ettekannete tekstid loodusõpetuse õpetamisest algklassides (1957–1975); artiklid ja nende käsikirjad (1970); E. Eisenshmidti tööde retsensioonid ja kirjavahetus selle kohta (1966–1976); töömärkmikud (1970–1978).

Seonduv aines

LVMA 466 — Fr. R. Kreutzwaldi nim Rakvere Pedagoogiline Kool, 2434 s, 1945–1957.
EAA T-379-3-880. Erika Eisenschmidti isiklik toimik, 1951–1955.

Kirjandus

Eesti kooli biograafiline leksikon. Koostanud Heino Rannap. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998, lk 34.
Erika Eisenšmidt. (Nekroloog) — Nõukogude Õpetaja 1987, 5. september.