Fondiloend

Ain Nurk, pedagoog, haridustegelane, kooliajaloolane - EAA.T-1032
Айн Нурк

Ajalugu

Teised nimekujud: kuni 1935. a-ni Arnold Nurk.
Algkooliõpetaja, haridustegelane, kooliajaloolane (14.08.1904 Virumaa Püssi vald – 16.12.1985 Tartu). A: Tiina Varang.
Õppis 1913–1918 Lüganuse vallakoolis, 1918–1921 Lüganuse Haridusseltsi koolis (Lüganuse kõrgem algkool) ja 1921–1927 *Rakvere Õpetajate Seminaris. 1934–1943 õppis Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas ajalugu; 1949. a sai pärast marksismi-leninismi, vene keele ja NSV Liidu rahvaste ajaloo eksami sooritamist TRÜ diplomi. 1927–1928 Narva 3. algkoolis õpetaja, 1928–1929 kaitseväes, 1929–1932 *Rakvere Õpetajate Seminari harjutuskooli juhataja. 1932–1941 *Tartu Pedagoogiumi algkooli õpetaja ja 1941–1943 selle juhataja; 1943–1944 Tartu linna koolide inspektor, 1947–1950 TRÜ inspektor-metoodik ja õppeaosakonna juhataja, 1951–1953 õpetaja Tartu Pimedate Ühingu töökoolis, 1953–1957 Tartu Riikliku Kunstimuuseumi majandusjuhataja, 1957–1973 Tartu linna koolide inspektor, 1973–1975 Tartu Pedagoogilise Kooli harjutuskooli direktor.
Avaldas Nõukogude Koolis, Nõukogude Õpetajas, Edasis, ÜPUI kogumikes artikleid kooliajaloost.

Materjal

Biograafilised ja haridust tõendavad dokumendid (1970–1984); mälestused õpingu- ja tööaastatest (1977) ning tegevusest Tartu linna koolide inspektorina (1957–1973); koolide juhtkondadele ja õpetajatele peetud ettekannete tekstid (1958–1962, 1966–1973); kooliajaloo kohta peetud ettekannete tekstid (1977–1978); lühiettekannete ja sõnavõttude konspektid (1961–1975); ettekanded ja kirjavahetus Lüganuse kihelkonna koolide ajaloo kohta (1980–1982); Eesti pedagoogilise hariduse bibliograafia 1913.–1945. ja 1957.–1981. a kohta; andmed Tartu koolide kohta; haridusosakonna juhatajate ja inspektorite, koolide direktorite ning ENSV RAKA-s ja ORKA-s asunud Tartu koolide arhiivifondide nimekirjad (1958–1977); trükised ja käsikirjad (1969–1985); ajaleheväljalõiked A. Nurga artiklitest (1959–1978) ja Tartu koolielust üleminekuperioodil üldisele keskharidusele (1963–1980); Riho Lahi, *Juhan Langi ja Helve Antoni käsikirjad (1955–1965); ENSV ORKA arhiivteatis A. Nurga töötamise kohta 1928–1943; A. Nurga koostatud nimekiri kooli ajaloo uurimistöödest (1962–1985, käsikiri); ettekannete tekstid (1983–1985); au- ja tänukirjad (1957–1984).

Seonduv aines

ERA 1108-20-199. Arnold Nurga teenistuskiri.

Kirjandus

Ain Nurk. (Nekroloog). — Nõukogude Õpetaja 1985, 28. detsember.
Eesti kooli biograafiline leksikon. Koostanud Heino Rannap. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998, lk 164–165.
Ü. Taavas. Inspektor tuli... : [Tartu haridusosakonna inspektor Ain Nurk]. — Edasi 1963, 20. aprill.