Fondiloend

Julius Tootsi, Venemaa kodusõja veteran - EAA.T-1029
Юлиус Тоотси

Ajalugu

Venemaa kodusõja veteran (27.10.1898 Tartumaa Kastre-Võnnu vald – 18.10.1981). A: Alvine Tootsi.
1908–1914 õppis Võnnu valla- ja kihelkonnakoolis (vt *Võnnu algkool) ja Kambja ministeeriumikoolis (vt *Kambja algkool). 1916. a asus tööle maalriõpilasena.
1917–1918 osales I maailmasõjas, 1919. a astus Eesti kütipolku ja läks Venemaale. Pärast Punaarmeest demobiliseerimist 1927. a töötas Ukrainas. 1944. a pöördus Eestisse. Töötas ENSV Kunstsarvetehase direktorina, ENSV kohaliku tööstuse ministeeriumi varustuse peavalitsuse juhatajana, Pärnu metsamajandi direktorina jm. 1966–1978 töötas ENSV Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis (vt *Eesti Ajalooarhiiv).

Materjal

Elulookirjeldus ja isiklikud dokumendid (1917–1974); aukirjad (1968–1980); ENSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi tööpäevik (1967–1972); kodusõja veteranide koondise põhimäärus, tööplaan, veteranide nimekirjad, punaste küttide mälestussamba fotod Võrus jm (1969–1975), kirjavahetus endiste kodusõjaveteranide, nende sugulaste ja asutustega (1966–1978); kirjavahetus Eestimaa kütidiviisi komandöri Jakob Palvadre (1969–1975), 5. Võru eesti kommunistliku kütipolgu (1969–1971) ja Oskar Rüütli (1969–1975) kohta.
Eestimaa kütidiviisi 28.09.1919 käskkiri nr 2 ja polgu sideülema Rosentali tunnistus võitlejate majutamise kohta (1919); toimikud 408. internatsionaalse polgu komandöri Pavel Neunõvako (1966–1970), Punaarmee väejuhtide August Korgi (J. Goreliku raamat „Revolutsiooni sõdur“, fotod ja ajaleheväljalõiked 1968–1969) ja J. E. Jakiri (P. Babenko raamat „J. E. Jakir“, foto ja ajaleheväljalõiked tema poja P. Jakiri kohtuprotsessi kohta 1969–1973) kohta; ajaleheväljalõiked (1966–1978), kutsed (1968–1977), mälestused Tartu maakonna komissarist Aleksander Jeast, 1917. a veebruarirevolutsiooni sündmustest Kastre-Võnnu vallas, 1918. a sündmustest Tartu linnas ja maakonnas ning Daugavpilsi linna kaitsmisest 1919. a (1969–1974); märkmed kodusõjast osavõtnud eestlaste kohta (1967–1978); väljakirjutused arhiividokumentidest (1966); kirjavahetus sugulaste ja tuttavatega (1969–1974), kirjade mustandid (1969–1972); isiklikud ja perekonnafotod (1900–1977), kodusõjast osavõtjate fotod; Moskva linna plaan (1929).

Seonduv aines

EAA R-271-1a-199. Julius Tootsi, 1959–1978.
EAA R-271-1k-646. Julius Tootsi isiklik toimik, 1966–1978.
ERA R-16-3k-2199. Julius Tootsi isiklik toimik.
ERA R-1529-1-296. Julius Tootsi isiklik toimik.