Fondiloend

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Eesti NSV Tartu Rajooni Volinik - EAA.T-370