Fondiloend

NSV Liidu Ülemnõukogu valimiskomisjonid Tartu maakonnas - EAA.T-190