Fondiloend

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.T-989