Fondiloend

Juhan Lang, matemaatika-füüsikaõppejõud - EAA.T-944
Юхан Ланг

Ajalugu

Teised nimekujud: Johann Lang.
Matemaatika-füüsikaõppejõud (31.08.1888 Tartumaa Sootaga vald – 03.11.1977 Tartu). I A: Anita-Marie Eidemann; II A: Hulda Malvet.
Õppis Lelletsi vallakoolis, Hugo Treffneri gümnaasiumis (vt *Tartu Hugo Treffneri eragümnaasium), Tartu linnakoolis ja pedagoogilistel kursustel Valga linnakooli juures. 1909. a sooritas Riias küpsuseksami. 1909–1913 õppis *Tartu Keiserliku Ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonnas, mille lõpetas kandidaadikraadiga. 1913–1914 õppis keskkooliõpetajate ettevalmistuskursustel Tartu ülikooli juures (vt *Aastased keskkooliõpetajate ettevalmistuskursused Tartu ülikooli juures).
1906–1908 Unipiha vallakooli juhataja, alates 1914. a-st töötas Pühiküla vallakoolis, Valga reaalkoolis (vt *Valga vene õpetajate ühingu erareaalgümnaasium) ja tütarlastegümnaasiumis (vt *Valga tütarlastegümnaasium), Hugo Treffneri gümnaasiumis (vt *Tartu Hugo Treffneri eragümnaasium), Tartu reaal-kommertskoolis (vt *Tartu tehnikagümnaasium); 1919. a ja 1928–1939 Tartu linna koolinõunik, 1920–1928 *Tartu reaalgümnaasiumi direktor, 1939–1940 haridusministeeriumi koolide osakonna koolide peainspektor; 1941, 1944 TRÜ füüsikakateedri assistent, alates 1945. a-st vanemõpetaja ja dotsent. 1957. a läks pensionile.
Tartu Õpetajate Seltsi liige ja esimees, Eesti Kirjanduse Seltsi, *EÜS-i, Eesti Rahva Muuseumi valitsuse, *Eesti Loodusuurijate Seltsi jt ühingute liige.
ENSV teeneline õpetaja.

Materjal

Elulookirjeldus, aukirjad, õnnitlused ja tänuavaldused (1968–1974); soovituskirjad (1937); tõendid ja tunnistused (1912–1963); kutsed (1952–1974); mälestused koolipõlvest, õppimisest ja töötamisest Pühiküla vallakoolis ja Tartu reaalkoolis (1961–1966); nekroloog (12.11.1977); arvamused 1930. a-te koolireformi kohta (1931–1933), ettepanekud haridussüsteemi reorganiseerimiseks (1940–1941); märkused õppekavade kohta (1947–1950); TRÜ füüsikaosakonna õppeplaani projekt ja märkused selle kohta (1957); ettekannete ja kõnede tekstid (1921–1960); materjalid füüsikaterminoloogia kohta (1950–1972); ülevaated Inglismaa (1924), Eesti (1928–1939), Saksamaa ja Soome (1936–1937) koolioludest; ettekanded sõitudest Inglismaale ja Skandinaaviamaadesse (1924–1939), Leningradi ja Moskvasse (1955); reisimärkmed (1922, 1924, 1951–1959); trigonomeetria- (1918–1945), füüsika-, mehaanika-, elektri- ja astronoomiakonspektid; märkused ja täiendused kooli füüsika ja astronoomiaprogrammidele (1959–1960); eksamihinnete kriteeriumide projekt TRÜ matemaatika-loodusteaduskonnas (1953); teaduskonna kateedrite töö aruanne (1956–1957); ettepanekud ja märkmed keeleõpetuse ja terminoloogia küsimustes (1930–1937); füüsikaloengute kavad üliõpilastele (1946–1948, 1952–1956); ettepanekud TRÜ füüsikaosakonna töö paremaks korraldamiseks (1951–1961); astronoomia õpetamise metoodika kursuse temaatika ja tundide jaotus (1959–1962); ülevaated Eesti Aianduse ja Mesinduse Seltsi Tartu osakonna pomoloogiakomisjoni tegevusest (1955–1970); töömärkmik (1922–1923) ja teadusliku töö päevik (1952–1953).
J. Langi trükis ilmunud tööde nimekiri; artiklite ja koostatud õpikute algmaterjalid; retsensioonid, arvamused ja täiendused J. Langi käsikirjade, ilmunud tööde ning koostatud ja tõlgitud õpikute kohta (1935–1967); teatmiku „Tartu juht“ algmaterjalid (1962–1963); J. Langi artiklite väljalõiked (1924–1964); kaastööd ajalehtedele ja kirjavahetus toimetajatega (1942–1975); kirjastamislepingud (1946–1962); kirjavahetus õpikute komisjoniga õpikute kirjastamise küsimustes (1931–1933); füüsika õppeprogramm (1951–1957); loengukonspektid ja lisamaterjalid (1941–1951), ülesanded ja harjutused; kosmograafia õpetamise programm ja metoodilised materjalid (1923–1930); Jaan Eilartilt J. Langile kingitud trükised (1964–1974); reaalkooli lõpetanute fotoalbum; märkmed sissetulekute ja väljaminekute kohta (1912); seltside ja ühingute liikmepiletid (1953–1963); visiitkaardid; kirjavahetus Aleksander Kuke mälestuse jäädvustamise (1968–1969) ja Tartu heakorra (1957–1972) kohta; kirjavahetus Juhan Torkiga (1962–1976); õpikute käsikirjad (1947, 1950, 1958); matemaatikaõpikud ja töövihikud (1940–1941, 1936 trükised); õpilaste matemaatikakontrolltööd (1935–1936): füüsikaülesanded (daatumita), kontrolltööde küsimused ja referaaditeemad õpilastele (1921–1928); geomeetria- (1914–1917) ja algebraülesanded (1913–1918); füüsika arvestuse küsimused, füüsikakatsete kirjeldused ja katseriistade nimekirjad (daatumita).

Seonduv aines

EAA 1767-1-975. Juhan Langi foto.
EAA 2100-2-500. Juhan Langi isiklik toimik, 1924–1941.
EAA 2111-1-8574. Kooliõpetaja Juhan Lang (artikkel, klišee), 1939.

Kirjandus

Album Academicum 1889–1918, I, nr 23333.
EAT, lk 143.
EE 5, Konj–lõuna. Peatoimetaja Ü. Kaevats. Tallinn: Valgus, 1990, lk 396–397.
EE 14, lk 223.
Eesti kooli biograafiline leksikon. Koostanud Heino Rannap. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998, lk 121.
ETBL II, lk 296.
Ilje Piir. 100 aastat Juhan Langi sünnist. — Edasi 1988, 1. september.
Paul Prüller, Jaan Reinet. Juhan Lang in memoriam. — Edasi 1977, 12. november.