Fondiloend

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Elva Rajooni Volinik Eesti NSV-s - EAA.T-724