Fondiloend

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise Osakond - EAA.T-696