Fondiloend

NSV Liidu Põllumajanduse Ministeeriumi Üleliidulise Arvestuse Kaugõppe Kursuste Eesti Filiaali Tartu Õppe-Konsultatsiooni Punkt - EAA.T-669