Fondiloend

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise Osakond - EAA.T-513